fbpx
סיכום פעימת בחירות
16/12/2022
יצירה בבית העגול
10/03/2023

סיכום פעימת אולימפיאדה

אולימפיאדה עגולה 2023 בבית העגול

האולימפיאדה העגולה מתקיימת בבית העגול בפעם החמישית. זהו אירוע בו הילדים והילדות לוקחים חלק במגוון דרכים, אירוע ספוג בחוויות של מאמץ, הצלחה, אכזבה, תחרותיות, תמיכה, עידוד והתרגשות.

עוד לפני תחילת האולימפיאדה הילדים והילדות מצטרפות למגוון צוותים:
וועד אולימפי – בוחר את התחרויות, מנהל ושופט אותן.
צוות ערהורים: מטפל בערעורים והרהורים העולים מהתחרויות.
צוות ארט: צוות ארט אחראי על כל האביזרים של האולימפיאדה – מדליות, פודיום, אש אולימפית, שלטים…
צוות תמיכה: אחראי לתמוך בילדים שחווים קושי רגשי בזמן התחרויות.
צוות תיעוד: מצלם ומראיין את הילדות.ים.
 
📖 לפני פתיחת האולימפיאדה אנחנו תולים גיליונות גדולים בכל החטיבות, עליהן הילדות.ים כותבים הצעות לתחרויות, מתוכן יבחר הוועד האולימפי את התחרויות שיתקיימו השנה. החלטנו מראש שיהיו 18 תחרויות – 4 משחקי קופסה, 12 משחקי ספורט ו 2 תחרויות צוות, 2 תחרויות בכל יום, כשחלקן מתקיימות במספר מקצים על פי חטיבה או גובה.
 

🏆 השנה, בשונה משנים קודמות, בחרנו שלא לסיים כל יום במעגל הענקת מדליות משותף, אלא להעניק את המדליות בקבוצות. למרות שחלק מהילדים מעדיפים התאכזבו שלא יעמדו על הפודיום מול הקהל של כל העגול, סיום היום בקבוצות מאפשר לנו לעבד את חוויות היום עם הילדות.ים, הרבה מעבר לאם ובאיזה מדליה זכו.

🌱 בתחילת השנה האזרחית, עשינו טקס פתיחת אולימפיאדה מרגש שבסופו 7 ילדימות (1 מכל קבוצה) חלקו בנשיאת הלפיד האולימפי, והדליקו את האש האולימפית. ומיד לאחר מכן פתחנו במרוץ שליחים מסורתי, בו כל ילדי העגול שרוצים מתחלקים ל 2 קבוצות נלהבות.

⛅ במהלך האולימפיאדה היו לא מעט תחרויות רוויות בדרמות ומתח. אבל מעבר לתחרויות הדבר הבולט ביותר הוא העידוד והתמיכה. לכל תחרות יש לא מעט צופים שלא מפסיקים לעודד באופן כללי ואישי את הילדימות. מתחרים מעודדים זה את זה, מנצחים ומנוצחים לוחצים ידיים בסוף התחרות, וגם המאוכזבים ביותר, שפונים לצוות ערעורים, מצליחים לקבל את חוקי המשחק ולפרגן לאחרים.
 
📢 כמה משמח שהאולימפיאדה אפשרה לנו להכיר זה את זו ואת יכולותינו בדרכים חדשות כפי שטרם ידענו. גילינו גם כמה אחווה וחברות יש בינינו בעידוד המשותף ובאכפתיות שלנו זה לזה❣
המוטו של האולימפיאדה העגולה (מוזמנים ומוזמנות להשתמש בו גם בבית):
 
~~~״הניסיון הוא הניצחון!״~~~
 
🎈האולימפיאדה הזו גם אפשרה לנו ליצור שינוי רדיקאלי בבייציקופטר, שהפך מטעמי מצפון לבלונקופטר. הילדות.ים התארגנו בקבוצות של 2-5 ילדימות, קיבלו חומרים מסוגים שונים על פי בחירתם בכמות מוגבלת, והתמסרו לחשיבה ויצירה. מגוון הרעיונות והביצועים היה מרשים. מעמדת הישיבה במעלה האקליפטוס הופלו 27 בלונקופטרים זה אחרי זה. רובם המכריע שרד את הנפילה בשלום 
 
💗 בסוף הפעימה התרגשנו בטקס סיום האולימפיאדה בו ראינו את תיעוד התחרויות המשעשע. אנו מלאי גאווה שהמדליות שחילקנו הוכנו על-ידי צוות ארט מבוץ-נייר, כך שאנו בית הספר הראשון בעולם המעניק מדליות אולימפיות אקולוגיות!
רצינו גם שוב להודות לכל הילדים והילדות שלקחו חלק בצוותי האולימפיאדה ואיפשרו לה להתקיים🙏
 
😊 כמובן שבין לבין גם הספקנו ללמוד בשיעורים, לאכול, לשחק, לפטפט וליהנות ביחד גם בלי קשר לאולימפיאדה, שהרי אנחנו יודעימות לבלות ולאתגר את עצמינו בהרפתקאות גם בלי צורך בניצחון, מדליה או גאווה; פשוט כיף לנו ליהנות ביחד!
 
הפעימה הבאה מתחילה ממש בקרוב, זוהי פעימת אתגרים. מתרגשים לספר לכם שזוהי פעימה שכוללת בתוכה לימוד באופן שונה מן הרגיל. עוד יסופר אודותיה…