fbpx
תערוכת סוף שנה 2022
26/07/2022

הורים בעגול כותבים

גילוי המרחב הייחודי של הבית העגול ותהליך הבחירה להצטרף אליו כמשפחה עשויים להיות מלהיבים ומרגשים מאוד. לצד זה באופן טבעי מתעוררים גם חששות והתלבטויות טבעיות ורגשות נוספים שמבקשים התייחסות.

אנחנו בבית העגול מודעים לכך ובתהליך ההיכרות איתנו אנחנו מגיעים בלב פתוח לתת את כל המידע הנחוץ
בכנות ובשקיפות מלאה, וכמובן להתייחס לכל נושא שעולה במפגשים איתנו.

לצד מפגש ההיכרות שאנחנו מזמינים להירשם אליו בקישור הזה, חשוב לדעתנו גם לשמוע מהורים ומשפחות שהיו בעבר (הלא רחוק) בהתלבטות דומה, ולשמוע מהם איפה הם היום ואיך הם מרגישים לגבי הבחירה לרשום את הילד/ה שלהם לבית העגול.

בדף זה אנחנו רוצים לתת לך טעימה קטנה מדברים ששיתפו הורים לילדים/ות בבית העגול.