fbpx

בנוסף לפעילות הזורמת ובהמשך לה, אנו יוזמים באופן שוטף פרויקטים גדולים ומתמשכים יותר: ערוגת פרמקלצ'ר לגינת הירק וטיפול בה, ארגז חול מצמיגים ממולאים בחומר מתמחזר, כיפה גיאודזית קטנה יותר (3.5 מטר קוטר) שתשמש כחלל לימודים נוסף, ארץפיות מיניאטורית, שולחן חול, ועוד ועוד.

לצערנו (ולשמחתנו), לפעמים ההתלהבות והיצירה בעת העבודה על הפרויקטים השונים משכיחות את הרצון לתעד את העבודה. לפיכך התמונות שבגלריות התמונות הן לא פעם חלקיות למדי…

29/01/2013

ט"ו בשבט בבית העגול

הנה עוד הוכחה לכך שאסור לסגור אתהבית העגול. בט"ו בשבט, בנוסף לטקס מקסים של הילדים ונטיעות, התגייסנו כל ילדי, הורי וצוות הבית העגול לשיפוץ ושדרוג החורשה […]