fbpx

הנה עוד הוכחה לכך שאסור לסגור אתהבית העגול.
בט"ו בשבט, בנוסף לטקס מקסים של הילדים ונטיעות, התגייסנו כל ילדי, הורי וצוות הבית העגול לשיפוץ ושדרוג החורשה שמאחורי הבית העגול. היה כייף וגם פרודוקטיבי. קבלו הצצה…..

20/02/2024

בחירה חופשית – חלק שני

בחירה בבית העגול – חלק שני בחלק הקודם הסברנו על בחירה אישית בבית העגול שהיא אחד ממרכיבי היסוד אצלנו. פעם בשנה אנחנו שמים במרכז את ההתנסות […]
20/02/2024

בחירה חופשית – חלק ראשון

בחירה בבית העגול – חלק ראשון בחירה אישית היא אחד ממרכיבי היסוד בבית העגול. ילדות.ים בכל הגילאים חופשיים לבחור מה לעשות כמעט בכל רגע (מלבד מעגלי […]
12/01/2024

הצוותים האולימפיים

אולימפיאדה עגולה 2024 בבית העגול פעימת האולימפיאדה בבית העגול זהו אירוע ספוג בחוויות של מאמץ, הצלחה, אכזבה, תחרותיות, תמיכה ועידוד והילדים והילדות לוקחים חלק במגוון דרכים. […]
21/12/2023

גישת צדק מאחה

גישת צדק מאחה בבית העגול הצצה קטנה לדרך בה אנחנו פועלים במגוון של קונפליקטים ופגיעות ברמות שונות בין ילדימות שנקראת "צדק מאחה". תהליך של צדק מאחה […]
30/09/2023

הורים בעגול כותבים

גילוי המרחב הייחודי של הבית העגול ותהליך הבחירה להצטרף אליו כמשפחה עשויים להיות מלהיבים ומרגשים מאוד. לצד זה באופן טבעי מתעוררים גם חששות והתלבטויות טבעיות ורגשות […]
10/03/2023

יצירה בבית העגול

הסדנא היא לב ליבו של הבית. המרחב לחיבור וחקירה של הרוח והחומר. שם אפשר אפשר ללוש, לצייר, להדביק, לחבר, לקשקש, לחפש ובעיקר לחקור את העולם שסביבנו […]
21/01/2023

סיכום פעימת אולימפיאדה

אולימפיאדה עגולה 2023 בבית העגול האולימפיאדה העגולה מתקיימת בבית העגול בפעם החמישית. זהו אירוע בו הילדים והילדות לוקחים חלק במגוון דרכים, אירוע ספוג בחוויות של מאמץ, […]
16/12/2022

סיכום פעימת בחירות

סיכום פעימת בחירות בבית העגול בכל שנה בפעימת בחירות, אנחנו משקיעים תקציב קבוע במשהו שהילדות.ים מציעות ובוחרות. לפני שבוע במעגל סוף יום, לאחר שבועיים של הכנות, […]
26/07/2022

תערוכת סוף שנה 2022

תערוכת סיכום שנה של עשייתם של ילדי וילדות הבית העגול לשנת 2022 – התערוכה השנה כללה תוצרים ממעגלי האמנות, פרויקטים שונים וחלק מהשיעורים. התערוכה מאפשרת להורים ולכלל […]
29/01/2013

ט"ו בשבט בבית העגול

הנה עוד הוכחה לכך שאסור לסגור אתהבית העגול. בט"ו בשבט, בנוסף לטקס מקסים של הילדים ונטיעות, התגייסנו כל ילדי, הורי וצוות הבית העגול לשיפוץ ושדרוג החורשה […]
04/09/2016

פתיחתה של שנה חדשה 2016

ובפתיחתה של שנה חדשה – סרטון השנה שהיתה על פי החונך האגדי Moti Lev שנהרס למרבה עוגמת הנפש כמה שעות לפני מסיבת הסיום. מוטי כתב: "רציתי […]
15/01/2017

טקס קבלת חוקי הבית העגול

מקובל בעולמנו שחוקים הם קביעה שרירותית שמונחתת עלינו מלמעלה שאין טעם לנסות להתחבר אליה באופן אישי ועמוק. היחס שלנו כלפי החוקים יכול לנוע מתחושת כעס וקורבנות, […]
12/02/2017

ט"ו בשבט בבית העגול

וישבתם איש תחת גפנו ותחת תאנתו, והייתם כעץ שתול על פלגי מים.