fbpx
הכוכבים של גלקסיה
11/07/2017
סיכום פעימת בחירות
16/12/2022

לקראת השנה החדשה

יותר מכול חשוב לנו שילד יכיר את רצונותיו לעומקם. כאשר ילד מתוודע אליהם ומפנים את שלבי התהליך כולו, למן הרגע שבו הוא רוצה דבר-מה ועד שהדבר מתגשם ונושא פרי, ניתנת לו מתנת חיים. מעתה ייגש הילד אל כל תחום שמעורר את סקרנותו, אל כל דבר שמעורר את תשוקותיו, כשבידו מפתח חיוני לכל יצירה והגשמה: הוא יכול! באפשרותו להוביל את רצונותיו ולממשם דרך מפגש מלא עם המציאות. אנו מבררים בתשומת לב רבה את המקור לכל עשייה ובחירה של הילדים, מתבוננים מקרוב, מקשיבים ומוודאים שרצון עמוק הוא שינחה את דרכם.

במרחב הביתי והפתוח של הבית העגול צומחים באופן ספונטני עוד ועוד תהליכים שבאמצעותם הילד לומד לבטא את רצונותיו ולממש את עצמו. בניגוד למצב השכיח שבו נכפה עליו להתקיים במרחב נטול בחירה שמונע ממנו להכיר את עצמו, את רצונותיו ובחירותיו, בבית העגול אנו מבקשות אותו לדעת אותם היטב ולהיות אחראי עליהם כמידת יכולתו.