fbpx

מאין התחלנו

הבית העגול הוקם בספטמבר 2008 על ידי קרן בר וסיגול אור, ושכן בתוך כיפה גאודזית בחצר של בית. קבוצת הורים שבחרו לתת לילדיהם חינוך אחר הצטרפה אליהן. השנתיים הראשונות היו חוויה אינטימית משפחתית ומרגשת של גדילה וגילוי. כשגדל מספר המשפחות הפונות ואיתו גם מספר הילדים, עבר הבית העגול למרחב שיאפשר את המשך הצמיחה של הילדים ויכיל את כל המשפחות ואנשי הצוות.
בשנה השלישית התחיל הבית העגול בתהליך ארוך של בקשת רישיון ממשרד החינוך, ונאלץ לעבור שוב ושוב ממקום למקום, בפרדס חנה ומחוץ לה, בניסיון למצוא מקום שבו נוכל לקבל רישיון ולהשתקע.
למרות מעברי הבתים התכופים והתהליך המתיש מול משרד החינוך, משפחות העמותה סירבו לוותר על הזכות לחנך את ילדיהן על פי דרכן. ההורים נרתמו לקיים את בית הספר במעברי דירות, בשיפוצים, בקיום פסטיבלים ובקמפיינים של גיוס כספים לצורך מימון עורכי הדין ושיפוץ המבנה הנוכחי בחדרה.

  • בשנת הלימודים הקודמת (תשע"ו) קיבל בית הספר לראשונה רישיון, ובשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ז) קיבלו גם הגן ובית הספר רישיון.
  • הבית העגול מבקש להתרחב ולאפשר לעוד ילדים חינוך אחר, ובעתיד גם להרחיב את מנעד הגילאים ולפתוח חטיבת ביניים.
  • אנו שואפים למצוא את בית הקבע שלנו במקום שתואם את רוח החינוך הדיאלוגי: מרחב ביתי ונעים, המאפשר קרבה פשוטה לטבע, ובעיקר כזה שאפשר להשתקע בו לאורך שנים.

Comments are closed.