fbpx

רצון ועשייה

הייתי נותן לילדי כנפיים, אבל משאיר אותו  ללמוד לעוף בכוחות עצמו

גבריאל גרסיה מארקס

 

יותר מכול חשוב לנו שילד יכיר את רצונותיו לעומקם. כאשר ילד מתוודע אליהם ומפנים את שלבי התהליך כולו, למן הרגע שבו הוא רוצה דבר-מה ועד שהדבר מתגשם ונושא פרי, ניתנת לו מתנת חיים. מעתה ייגש הילד אל כל תחום שמעורר את סקרנותו, אל כל דבר שמעורר את תשוקותיו, כשבידו מפתח חיוני לכל יצירה והגשמה: הוא יכול! באפשרותו להוביל את רצונותיו ולממשם דרך מפגש מלא עם המציאות. אנו מבררים בתשומת לב רבה את המקור לכל עשייה ובחירה של הילדים, מתבוננים מקרוב, מקשיבים ומוודאים שרצון עמוק הוא שינחה את דרכם.

במרחב הביתי והפתוח של הבית העגול צומחים באופן ספונטני עוד ועוד תהליכים שבאמצעותם הילד לומד לבטא את רצונותיו ולממש את עצמו. בניגוד למצב השכיח שבו נכפה עליו להתקיים במרחב נטול בחירה שמונע ממנו להכיר את עצמו, את רצונותיו ובחירותיו, בבית העגול אנו מבקשות אותו לדעת אותם היטב ולהיות אחראי עליהם כמידת יכולתו.

כיום ידע רב פתוח ונגיש לכול, ואינו ממודר ומסוגר בידם של מומחים יודעי דבר. היכולת לזהות רצון ולממשו הוא מקרא למפת דרכים חיונית, משמעותי לאין ערוך מצבירת ידע כזה או אחר. המרחב הביתי הפתוח אינו דומה לוואקום, והוא אינו ריק מנקודות ציון. למעשה הוא מלא באינספור הזדמנויות לפגוש חומרים מחומרים שונים, חוויות, וכמובן בני אדם אחרים; הוא מזמן את הנוכחים בו לברר, להעמיק, להבין וללמוד כיצד להוציא לפועל את משאלות לבם.

Comments are closed.