fbpx

רב-גילאיות

אנו מבקשים ליצור מרחב  משפחתי, טבעי עד כמה שניתן. לפיכך, קבוצת הילדים בבית העגול היא בהגדרה רב-גילית: בן השמונה יכול לחוות ולגלות את בגרותו על ידי סיוע לבת החמש או מתוך קבלת אחריות מתאימה; בן השש לומד מגדולות ממנו נורמות חברתיות, התחשבות, סבלנות, דרכי תקשורת ועוד. את ההשראה הגדולה ביותר מהווים הילדים האחד לשני.

הרב-גילאיות כוללת גם את שכבת המבוגרים – הצוות. כך נוצר מפגש חי ואותנטי בין טווח גדול של גילים וכישורים, שבו כל אחד מתרחב כלפי האחר, כמו במשפחה מרובת ילדים. בדומה למשפחה, כאן כולנו חלק מהבית. כולנו שייכים, לא מתוך שאנו שווים או שמכולנו מצופה לתת מנת נתינה שווה, אלא דווקא מתוך הדגשת מקומו הייחודי של כל פרט, המקום שמתוכו הוא נותן את חלקו.

האינטראקציה בין ילדים בגילים שונים היא תהליך מופלא, ואנו זוכים באינספור הזדמנויות להתבונן בילדים מן הצד ולגלות בהשתאות כיצד כל אחד מהם מוצא ותופס באופן טבעי את מקומו בתוך הקבוצה. עם הזמן הם לומדים זה את זה תוך הכרה והערכה עמוקה לכישוריו וייחודיותו של כל ילד. הם אוהבים ומעוניינים ליצור יחד, במשותף, קטנים יחד עם גדולים. לכל אחד מקומו ותפקידו בקבוצה.

מצאנו שבקבוצה רב-גילית הילדים גדלים לתוך יכולת מתרחבת והולכת של הכלה וקבלה. הם מרחיבים את לבם, לומדים להכיר ולקבל את השונה מהם ומוצאים את מקומם יחד עם אחרים בתוך המגוון.

Comments are closed.