fbpx

הלכה למעשה

גכעיגכעי

עקרונות היסוד ומימושם הלכה למעשה בבית העגול

הסביבה החינוכית כהמשך ישיר לסביבה הביתית

 • שמירה על יחס אישי ואינטימי בין מבוגרים לילדים, לכל היותר 10-12 ילדים למבוגר. היחס משתנה בהתאמה לגיל הילדים.
 • אנשי הצוות אחראים מהווים השראה מתוך היותם מבוגרים מובילים, יוצרים, פתוחים וקשובים באופן עמוק ואוהב לילדים. אהבתם ותמיכתם נתונה לילדים מתוך אמון וראיית הטוב, בשאיפה ליצור מרחב בטוח ומאפשר בו הילדים יכירו את עצמם כבעלי כוח ותחושת יכוֹלוּת.
 • לחונכים קשר אישי ועמוק עם כל ילד וילדה, והעבודה איתם נעשית תוך התאמה לאישיות ולצרכים ספציפיים. אין תשובה או דרך פעולה אחת שמתאימה לכל הילדים. במפגשים בין החונך לבין הילדה יש מקום לשיקוף ושיחת עומק על חוויות, קשיים ושאיפות. לעיתים מתבצעת הגדרת יעדים משותפת ומעקב אחרי היעדים שהוגדרו ביניהם בעבר.
 • מבנה פיסי התומך בעבודה בקבוצות קטנות ובחקר עצמאי, ובעל נקודות דמיון רבות לבית מגורים: מטבח להכנת אוכל, אכילה וללימוד, חדרי לימוד, חקר ומשחק, סלון למפגשים קבוצתיים ")משפחתיים(" וכו'.  אין שליטה ריכוזית בילדים ורוב העשייה, המשחק, היצירה והלמידה מתרחשים מתוך התנועה הטבעית בתוך הבית או בחצר.
 • מסגרת פעולה רב – גילאית ואינטראקציה חופשית בין גדולים וקטנים, בדומה למשפחה.
 • יישום כללי וחוקי הקהילה מתוך דיאלוג עם הילדים ומתוך שאיפה להבנה הדדית, ללא הפעלת כוח או עונשים.
 • ההורים, כחלק מהמערכת, שותפים לכל עניין הקשור לילדיהם ולוקחים חלק פעיל בחיי הבית. הורה מוזמן להישאר בבית העגול כל כמה שירצה, כל עוד הדבר אינו מפריע, ומוזמן להציע גם תכנים לימודיים ואחרים שישתלבו במערכת הפעילויות בתיאום עם אנשי הצוות.

בחירה חופשית  מתוך כבוד לאחר ולסביבה

 • לכל ילד הזכות לפעול באופן חופשי ולעצב את יומו וחייו, כל עוד אינו פוגע בזכויותיו של האחר ומכבד את הסביבה בה הוא חי. בה בעת לכל ילד החובה להיות בדיאלוג ובהקשבה לאחר, בין אם מבוגר ובין אם ילד, וכן לסביבה.
 • אנו מאמינים ותומכים בערכה של התנסות חיים מלאה ובזכותם של ילדים לנהל את זמנם באופן חופשי. חלק משמעותי בהתנסות זו הוא האפשרות להשתעמם, לנסות, לטעות, להיכשל, להצליח, לרצות, להתאכזב, לחלום, לוותר ולהתאמץ.
 • כחלק מיצירת המרקם הקהילתי-תרבותי ותחושת הבית והשייכות, הילדים מחויבים לקחת חלק בשני מעגלים קבוצתיים ביום – בפתיחת היום ובסיומו. המעגל משמש מצע למפגש, שיחה על נושאים מגוונים, פתרון בעיות, סיפורים, משחקים, אתגרים קבוצתיים ועוד.
 • כמו בבית ההורים, גם בבית העגול הילדים מחויבים לקחת חלק במטלות התחזוקה של הבית ובסידור וניקיון הבית בסוף כל יום.
 • במקום מצויים גירויים פדגוגיים רבים) שיעורים, פעילויות, סדנאות, אמצעי למידה), היוזמה להצטרפות לפעילות כלשהי היא בידי הילד ובתמיכת הצוות. מספר שבועות לאחר תחילת השנה, כשהילדים סיימו את השלב הראשון בהיכרות עם השיעורים ועם אנשי צוות השונים, בונה לעצמו כל ילד מערכת שבועית יחד עם החונך הקרוב אליו ביותר. המערכת פתוחה לשינויים במהלך השנה בהתאם לרצון הילדה.
 • בבית העגול אין חובות לימודיות כלל, כולל לימודי הליב"ה (עברית, חשבון, אנגלית). וכל ילד בוחר לרכוש מיומנויות אלו ואחרות בזמן ובדרך המתאימים לו. בחלק מהשיעורים תהליך העבודה מחייב נוכחות רציפה אך גם במקרה זה, ילד שהתחיל יכול לבחור לפרוש מהשיעור, מתוך הבנה שבכך הוא מוותר על האפשרות לחזור בהמשך.

ריבוי כישורים והזדמנויות למידה

 • אין היררכיה בין משחק לבין למידה. ילד המבלה בחצר עם חבריו ועסוק כל כולו במצבו, קשריו ומיקומו במארג החברתי, חווה למידה משמעותית וקריטית עבורו, גם אם אינה נראית כלמידה בקריטריונים המקובלים. לעיתים הוא יתפנה  ללמידה אחרת, שאינה חברתית, כאשר ימצה ערוץ זה וכאשר יגיע תחום עניין בו יש לו רצון להעמיק. וההיפך – ילד עשוי לפרוש משיעור במידה וקיימים גירויים חיצוניים העולים באותו רגע על הגירוי הפדגוגי. לימוד מתבצע בכל מקום ובמגוון דרכים ויש אמון מלא בילד שבחירותיו טובות לו.
 • אין היררכיה בין נושאים "חשובים" ו"לא חשובים", וקיים אמון מלא ילד שישכיל לבחור את דרכו בתבונה. רכישת ידע, החל ממיומנויות בסיסיות כקריאה, כתיבה, אנגלית וחשבון וכלה במיומנויות ספציפיות לפי תחומי עניין אישיים מתבצעת בזמן ובקצב אישיים המתאימים לאותו ילד ולא על בסיס גיל או רף חיצוני הנקבע מראש. לימוד מתבצע בכל זמן.
 • אינטראקציות בין מבוגר לילד אינן חשובות יותר מאינטראקציות בין ילדים לבין עצמם.
 • אין היררכיה בין אנשי צוות בעלי תעודת הוראה או לא, בין מבוגרים המעבירים תחום ידע מסוים לבין ילדים המלמדים את היודעים פחות מהם, בין לימוד במרכז למידה לבין לימוד פרטני או במסגרת חקר אישי. לימוד מתבצע בכל מערך.
 • לילדים שמורה הזכות החיונית לטעות. החקר האישי מעודד יצירתיות וריבוי תשובות, ואין בידי המבוגרים את "התשובות נכונות". אין מבחנים, אין ציונים, ומעקב והערכת תלמידים אינו מבוצע בשיטת הערכה מסכמת כי אם בשיטת הערכה מעצבת.

עמותת הבית העגול

 • בית הספר הבית העגול מתופעל ע"י 'עמותת הבית העגול חינוך בדרך הטבע', האחראית משפטית, כלכלית וניהולית על התנהלות ביה"ס.
 • החשיבה, ההובלה והיישום של הגישה הפדגוגית הינה באחריות הצוות הפדגוגי ללא התערבות של הורים.
 • במטרה לעזור לתפעול ביה"ס ולאפשר להורים המעוניינים להיות שותפים, פועלים בשת"פ עם הנהלת ביה"ס וועד העמותה ומספר צוותי עבודה משותפים.
 • הורים המבקשים לדון בנושאים הקשורים לילדיהם יפנו לחונך האישי ו/או ובמקרים מיוחדים להנהלת הבית העגול לתיאום פגישה.

 יומיום בעגול

 • הבית העגול מחולק לשלוש חטיבות:
  • חטיבה צעירה, כיתות א-ג
  • חטיבה יסודית, כיתות ד-ו
  • חטיבת נעורים, כיתות ז-ט
 • בתוך החטיבות יש חלוקה לקבוצות "אם" רב גילאיות עם חונכים אישיים.
 • הבית העגול פועל בימים א-ה בין השעות 8.00 עד 13.30, על פי לוח החופשות של משרד החינוך.
 • היום נפתח במעגל בוקר בקבוצות. ההשתתפות במעגל הינה חובה, מעבר לכך ההשתתפות בכל שאר השיעורים, סדנאות ופעילויות הן על פי בחירה חופשית של הילדים.
 • ב 12.45 כולם מסדרים ומנקים ביחד את הבית ובשעה 13.00 נפגשים למעגלי סוף יום בקבוצות.
 • היום מסתיים ב13.30.

הרשמה וקליטה

 • חשוב לנו לשמור על אופיו האינטימי והמשפחתי של העגול ולכן לצערנו לא נוכל לקבל את כל המשפחות המתעניינות.
 • מאוד חשוב לנו שהורים שבוחרים בעגול יכירו ויבינו את הדרך הגישה החינוכית לעומקה ויבחרו בה מתוך אמונה שזה הדבר הטוב ביותר לילדם ולא מתוך ברירית מחדל כזו או אחרת. אנחנו מזמינים אתכם לקרוא עוד באתר של הבית העגול ובקישורים שנמצאים בו.
 • הילדים אינם עוברים מיון או מבחנים עם כניסתם לבי"ס. אך ביה"ס אינו מתחייב לקבל את כל הפונים מפאת מגבלת מקום, קצב צמיחה מבוקר, התאמת המשפחה לרוח הבית העגול והיכולת לספק מענה הולם לצרכי הילדים.

 

Comments are closed.