fbpx

נקודת המוצא הבלתי מתפשרת של הבית העגול ושדרכה הוא עובד ופועל היא הידיעה שאדם הוא טוב: טוב מנעוריו, מינקותו.

פעם אחר פעם נוכחנו לדעת שהדרך הארוכה, זו שאינה מחפשת קיצורים בדמות עונשים, הטפות ומניפולציות מצמיחה פירות מופלאים. כאשר ילד הנחשב לאלים, בעייתי או מתקשה פוגש יד מושטת, שאינה חדלה לבקש את טוב לבו הברור, מתחולל שינוי מבורך. על קרקע אוהבת ומקבלת נפתח ערוץ חדש, בוטח ומאמין. הדרך משם, גם אם היא ארוכה, היא פשוטה, רצופה פסגות ומראות מרהיבים של יופי האדם.
דרך כזו ניתן לקיים רק מתוך אמון בטובו של הילד, בשלמות נשמתו. בדרך זו שום מערך הגנה אינו נחוץ כנגד הביטוי הייחודי והבחירות של כל ילד לפי דרכו.

לאופן שבו אנו מביטים על ילד יש השפעה מכרעת עליו. בבחירותיו ובדרכי התנהגותו הוא משוחח עם הדעה ועם העמדה שאנו נוקטים מולו. כמבוגרים ניתנת לנו הזכות להוביל, לברור את נקודת ההתייחסות ולזכות בתגובה בהתאם.

ילד שניתן בו אמון, שניתן לו להוביל מתוך חירות את עצמו, את מערכות היחסים שלו, יתגלה לעולם בטובו, בחוכמתו, בחיבור הישיר לרצונותיו הכנים והזכים.

הדרך הטובה ביותר לתת לבן אדם תחושה של ערך היא דרך המבט של הזולת

ד"ר חן למפרט

Comments are closed.